Romsdals Budstikke

Romsdals Budstikke, med hovedkontor i Molde, gir ut en partipolitisk uavhengig, borgerlig avis. Dekningsområde er kommunene Molde, Rauma, Vestnes, Midsund, Aukra, Sandøy, Nesset, Eide, Gjemnes og Fræna.

Romsdals Budstikke kom ut første gang 4. juli 1843, og med den fikk Romsdal Amt sin tredje avis. Først ute var lensmann Sivert Aarflot på Ekset i Volda. I 1810 begynte han å gi ut Norsk Landboeblad. I 1837 kom Romsdals Amtstidende i Kristiansund, utgitt av boktrykker J.F. Selmer. Ålesund fikk sin første avis, Aalesunds Handels- og Søfartstidende, i 1856.

Romsdals Budstikkes har lagt ut sin historie i sju deler: Lokalavis gjennom tre århundrer: 1843-1882, 1882-1906, 1906-1943, 1943-1966, 1966-2000, Romsdals Budstikkes redaktører og Romsdals Budstikkes opplagsutvikling.

Under sidetittelen Kundesenter som ligger i venstre spalte på forsiden til rbnett.no finner du stikktittelen: "Om RB".

Her ligger avishistorien: 1843-1882 | 1882-1906 | 1906-1943 | 1943-1966 | 1966-2000