400_Trappekiosken.jpg
Trappehuset er et trist syn nå like før riving. Bildene er tatt lørdag 06.02.2010. (Fotograf: Ola Gjendem / Molde bymuseum)

Trappekiosken, nå er det slutt

Om kort tid skal rivingen av husene rundt Gørvellplassen ta til for å gi plass til det nye Jazz og teaterhuset. Trappekiosken er et av husene som skal vekk. Og rivingen av Trappekiosken er nok det som flest moldensere beklager mest. Men, hvordan står det til med Trappekiosken. Vi tok med kameraet og fanget inn litt av elendigheten. Ja, elendigheten. Trappekiosken har det ikke bra, og er til liten pryd slik den står i dag.

Trappehuset

Skjønt Trappekiosken: det er vel i grunn og bunn navnet på akkurat Trappekiosken. Hele huset bør kalles Trappehuset. I kommunale papirer, som forteller om mulig riving og nå riving, blir bygget så vidt vi kan se kalt Trappekiosken. Feil, mener vi. Trappehuset bør navnet være.

Nødtørftighetshuset

Hadde de kommunale saksbehandlere kikket i sine gamle sakspapirer, papirene fra planlegging og byggingen av huset ville de kommet over det opprinnelige navnet på bygget: Nødtørftighetshuset. Det er et like bra navn som Trappehuset synes vi, men ordet nødtørftig er vel helt ute av vokabularet til dagens unge og derfor lite gangbart. Vi holder på Trappehuset.

Verneverdig?

Bare for å slå det fast: i brev fra Riksantikvaren av 4. oktober 2006 blir det slått fast: Trappekiosken ansees ikke som et kulturminne av nasjonal verdi.

Sjuskete

Hvem er ansvarlig for vedlikehold og rengjøring i område rundt trappekiosken?
Administrasjonen opplyste at det er Molde kommune som er ansvarlig for vedlikeholdet, men at driver av kiosken leier lokalet av Molde kommune og er ansvarlig for renhold av kiosk og toaletter. Nå har det ikke vært noen driver av kiosken på mange år, så dermed er det nok huseieren, Molde kommune sitt ansvar at bygget og de nærmeste omgivelsene er sjusket.

Gørvellplassen

På grunnlag av en arkitektkonkurranse vedrørende nytt Teater- og jazzhus, vunnet av 3XN Architects AS, er det utarbeidet et nytt forslag til regulering av Gørvellplassen med tilliggende bygninger. Møre og Romsdal Kunstnersenter, Bjørnsonfestivalen og Molde Bibliotek er i tillegg til Teatret Vårt og Moldejazz lokalisert i bygget. En ny trapp, Gørvelltrappen, blir en sentral del av TJ-husets arkitektur og vil framstå som plassens funksjonelle og visuelle ryggrad.

Litt historie

Trappehuset er et kombinert trappeanlegg med kiosk, toaletter og drosjesentral. Trappen fører gangtrafikken fra Sandvegen og Gørvellaleen til Gørvellplassen. Bygget ble oppført i 1956, og det er tegnet av Sigmund Salvesen. Trappehuset er holdt i en enkel modernistisk stil med enkel detaljering og gir et monumentalt preg på grunn av sin symmetriske høgreiste oppbygging. Hovedformålet var å lage en gangforbindelse mellom to nivå i byen. Ved at huset fikk integrert tre andre funksjoner: offentlig toalett, taxisentral og kiosk, har Trappehuset fylt viktige allmennyttige funksjoner.

Del

Arkiv: artikler

Kvalfangst

Berit Drejer, Bjørn Ringstad, Per Arnt Harnes, Ole Mindor Myklebust og Ottar Befring forteller.

Les mer.

Det spøker i Molde og Romsdal

Hvem er det som går igjen i Superbgården hvor Molde bymuseums fortellerkvelder blir arrangert? Hvorfor ble læreren livredd og sendte elevene hjem fra skolen? Hva skjedde da mørebiskopen drev åndeutjaging i Molde?

Les mer.

Husker du sjauerne på kaia?

Nå kan du se bilder av dem i en unik fotoutstilling Molde bymuseum har laget i butikkvinduene i Amtmann Krohgs gate 3. Bildene viser byens fargerike sjauere og transportarbeidere i arbeid. Utstillingen gir et lite blikk tilbake på livet på kaia rundt 1950. Utstillingen På kaia er åpen døgnet rundt, er gratis og blir stående ut januar.

Les mer.

Første nordmann på Nordpolen?

Moldes ukjente polfarer Trygve Berge viser film og forteller fra Nordpolen, Nordvestpassasjen, Svalbard og jorda rundt med Saga Siglar.

Les mer.