791_Kirkegaarden_paa_Reknes.jpg
Reknes hospital hadde egen gravplass. Den lå i området ved krysset Bjørnstjerne Bjørnsons veg/Statsråd Astrups gate. På bildet legger rørleggere ledninger i grunnen under gatelegemet i dette krysset. Her lå kirkegården. Bildet er tatt høsten 2006. (Fotograf: Ola Gjendem)

Gravplassen i krysset

En godt voksen gutt fra øvre bydeler i Molde fortalte at det hendte i mellomkrigstiden at guttene sparket fotball med hodeskaller i området ved Reknes sanatorium.

Bakgrunnen for dette er at det med ujevne mellomrom kom frem likrester når det ble gravd i området ved veikrysset Sandvegen/Bjørnstjerne Bjørnons veg.

Reknes hospital

Reknes hospital for spedalske ble opprettet i 1713 og nedlagt i 1861. Institusjonen lå i området hvor fylkeshusa ligger i dag. Sykehuset på Reknes ble bygd i 1716 og revet i 1882. Det ble bygget som sykehus for spedalsk og gjort om til sanatorium for tuberkuløse i 1897. Reknes hospital var fra åpningen i 1716 og frem til slutten av 1950-tallet en stor og betydningsfull institusjon i Molde. I hovedbygningens midtparti lå institusjonens egen kirke. Pasientene satte også sitt preg på byen, og skapte til dels både usikkerhet og frykt.

Begravelsesplassen

På et platå i det nordøstre hjørnet av hospitalets tom lå institusjonens begravelsesplass med likhus. Opp dit førte en allé av asaltrær. I sin reisehåndbok fra 1892, Molde og Romsdalen, skriver Bastian Dahl at det fra gravplassen er en fortrinlig udsigt østover.

Da Bjørnstjerne Bjørnsons veg ble bygget, grov man seg inn i platået som gravplassen lå på for å få en rimelig stigning på vegen opp fra Sandvegen. Ved senere gravinger i forbindelse med vegen har det gang på gang dukket opp likrester i området, sist i slutten av 1980-årene.

Kirkegården lå der hvor krysset Bjørnstjerne Bjørnsons veg/Statsråd Astrups gate ligger, og strakte seg nedover mot Sandvegen.

Gravfunn i Molde

Romsdals Budstikke (RB) har hver gang det er dukket opp likrester brakt nye forundrete artikler om hva dette kan være. Under grøftegraving fra St. Carolus sykehus og nedover Reknes i 1933 kom man over en del graver ca en meter nede i jorden i det nordøstre hjørnet av hospitalstomten. RB omtaler dette og forteller at grøftegraverne kom i kontakt med hele 10 graver, og at det ble funnet tre hodeskaller og en del beinrester.

Sogneprest Holte fortalte til RB at kirkegården ble innviet til bruk for spedalske i 1841 og var i bruk til 1897 da den ved kongelig resolusjon av 22. juli ble nedlagt og omdannet til park for sanatoriet. Den siste begravelsen på hospitalskirkegården fant sted 15. mai 1895.

Kilder:

  • Berg, Sverre (1914-2005): Moldes tre eldste kirker og litt til. Molde 1992.
  • Dahl, Bastian (1851-1895): Molde og Romsdalen: en reisehåndbog. Kristiania 1892.
  • Romsdals Budstikke 07.06.1933

Del

Arkiv: artikler

Kvalfangst

Berit Drejer, Bjørn Ringstad, Per Arnt Harnes, Ole Mindor Myklebust og Ottar Befring forteller.

Les mer.

Det spøker i Molde og Romsdal

Hvem er det som går igjen i Superbgården hvor Molde bymuseums fortellerkvelder blir arrangert? Hvorfor ble læreren livredd og sendte elevene hjem fra skolen? Hva skjedde da mørebiskopen drev åndeutjaging i Molde?

Les mer.

Husker du sjauerne på kaia?

Nå kan du se bilder av dem i en unik fotoutstilling Molde bymuseum har laget i butikkvinduene i Amtmann Krohgs gate 3. Bildene viser byens fargerike sjauere og transportarbeidere i arbeid. Utstillingen gir et lite blikk tilbake på livet på kaia rundt 1950. Utstillingen På kaia er åpen døgnet rundt, er gratis og blir stående ut januar.

Les mer.

Første nordmann på Nordpolen?

Moldes ukjente polfarer Trygve Berge viser film og forteller fra Nordpolen, Nordvestpassasjen, Svalbard og jorda rundt med Saga Siglar.

Les mer.