851_grunnsteinsnedleggelse_forside.jpg
Grunnsteinsnedleggelse, forside

Molde kirke - Molde domkirke 1957-2007

Kirkejubileumet - Molde kirke 50 år

Molde kirke, (1957-) I 1945 ble det utlyst konkurranse mellom innbudte arkitekter, og i 1947 ble oppdraget med å utforme Molde kirke gitt til arkitekt Finn Bryn (1890-1975), Oslo, som kalte sitt utkast: kontemplasjon. Grunnsteinsnedleggelse ved biskop Arne Fjellbu 18. juni 1953.

Innviet 8. desember 1957. Domkirke fra 18. september 1983. De tre kirkeklokkene levert av O. Olsen & Søns Klokkestøperi, Nauen pr. Tønsberg. Ferdig 1948, vekt 340, 690 og 1150kg, og er støpt med opphøyet inskripsjon. Molde kirke er en toskipet langkirke med inngang fra vest. Kirkerommet er 65m langt og 25m høyt. Det er sitteplasser for 900 personer. Dekorasjonene i taket er utført av Carsten Lien og forestiller julenatt. Et mindre sidekapell har 80 sitteplasser, og i kirkekjelleren er det innredet en kirkestue med 200 plasser. Koret er formet som apsis med en høy kobbertekt tårnkjegle. Veggene er dekket med lyseblå italiensk mosaikk. Korset på hovedalteret er formet av Stinius Fredriksen, og skåret av moldemannen John Schevik, som også har skåret prekestolen og galleribrystningen. Korset symboliserer den seirende Kristus med treenighetssymbolet og Guds øye over de fireevangelietributt på korsarmene. Korgulvet har innfelt kirkelige symboler. Axel Enders altertavle Oppstandelsen ble reddet ut av den brennende kirken i 1940 og står i dag i sideskipet i hovedkirken. Prekestolen er polygonal, og utskjæringene symboliserer pinsedagens ildtunger. Døpefonten er i bronse og med Hellig Ånd symbolet i form av en due. Det gullfargede trekorset med brannmerker som henger til høyre for hovedalteret ble reddet ut av kirken som brente i 1885 og av den bombede kirken i 1940. Glassmaleriene på nord-veggen er laget av Oddmund Kristiansen. Y-tegnet i glassmaleriene symboliserer menneskets lengsel mot Gud, og de nedadvente Y- og korstegnene er Guds svar. Det første orgelet hadde 52 stemmer, utnyttet til 60 klingende register fordelt på tre manualer og pedaler. Planlagt av organist Thorolf Høyer Finn og bygget av Vestre Orgelfabrikk på Haramsøy. Nytt orgel, bygd av Rieger-Orgelbau, ble innviet 1. juledag 1999.

På vestveggen over orgelet er et stort rosevindu tegnet av arkitekt Finn Bryhn. Klokketårnet er frittstående, ca. 50m høyt, med åpen kvadratisk søylekonstruksjon. I 1983 fikk tårnet installert klokkespill med 26 klokker gitt av Gjensidige Forsikring Nordmøre og Romsdal og Selskabet for Molde Bys Vel. Over inngangspartiet et bronserelieff, Guds hånd på mosaikk dekor, laget av Ørnulf Bast.

Fra Kirkevigselen

Søndag 8. desember 1957 var en merkedag i Molde by og menighet. For første gang på over 17 år kunne menigheten samles i sitt eget gudshus. Og det ble en velsignet dag fra først til sist.

Etter ukers uvær med regn og rusk opprant søndagen med sol fra blå himmel. Litt snø hadde kommet dagen før og slik ble vigselsdagen faktisk årets første, vakre vinterdag. Det var som et Guds smil over vigslingshøytiden.

De av menigheten, som hadde kunne plasseres i kirken, 12-1300 i tallet, hadde inntatt sine plasser i god tid. Prosesjonen av prester med de hellige kar gikk ut fra gamlehjemmet. - Foruten biskopen deltok prestene i begge prostiene i Romsdal, likeledes sokneprest Nordervall i Ålesund og tidligere sokneprest Hals. Dr. Tanner, den 92 årige Moldenser, som har virket i vår lutherske kirke i Amerika i over 60 år, var kommet til vigselen. Han satt en særlig spiss på høytiden. I prosesjonen deltok forøvrig byggekomiteens formann,- fabrikkeier Solemdal, arkitekten Finn Bryn og klokkerdiakon Johan Skipnes. Sammen med biskopen kom stiftskapellan dr. theol. Erikstein, og han ledet prosesjonen. Ved gudstjenesten medvirket Kantatekoret, som fremførte "Gloria" av Høyer- Finns kantate til innvielsen til tekst av Olav Orheim. Nidaros biskop Arne Fjellbu foretok så vigslingen etter kirkens ritual. Han tok imot og la på alteret de hellige bøker og kar. Han forrettet gudstjenesten og holdt en inspirert preken, hvor han omtalte både den vakre nye Molde kirke, og hvordan Jesu Kristi kirke overhode skal bringe videre Mesterens kall: Kom.

Et av høydepunktene var da biskopen, mens forsamlingen reiste seg, sa frem de malmfulle vigselsordene: "Så erklærer jeg denne kirke med alt som hører til der, viet og helliget til Guds ære og hans menighets oppbyggelse i troen på Jesus Kristus".

Etter gudstjenesten hadde menighetsrådet og Molde kommune invitert til kirkekaffe i Parkhotellet, hvor menighetsrådet var vertskap. Om ettermiddagen ble kantaten framført. Og om kvelden gav Molde kommune middag på Alexandra.

Det er grunn til å takke alle som medvirket til at alt gikk så godt. Det ble gjort en fremragende arbeidsinnsats i månedene og ukene før, og man måtte bruke sene natte-timer like til slutt for å få alt i stand. De kommunale myndigheter har vist en enestående velvilje når det gjelder kirkebygget og vigselshøytiden og alt arbeidet i forbindelse med denne. Biskop Fjellbu har rett når han sier at Molde kommune har demonstrert for all verden at mennesket lever ikke av brød alene ved å gjenreise sin kirke på denne forbilledlige måten. Det er grunn til å takke både Gud og mennesker for Molde nye kirke. Så vil vi bare slutte oss til det ønsket som står skrevet inn i bibelen på kirkens alter. Der står som avslutning på en utredning om "denne kirkens historie": - "Må Guds velsignelse hvile over denne kirke og over Molde by og menighet." Molde Menighetsblad nr 1-2, januar - februar 1958, 7. årgang.

Mer om kirkene i Molde:

Kilder:

  • Molde byleksikon (Molde bymuseum, ikke publisert)

Del

Arkiv: artikler

Kvalfangst

Berit Drejer, Bjørn Ringstad, Per Arnt Harnes, Ole Mindor Myklebust og Ottar Befring forteller.

Les mer.

Det spøker i Molde og Romsdal

Hvem er det som går igjen i Superbgården hvor Molde bymuseums fortellerkvelder blir arrangert? Hvorfor ble læreren livredd og sendte elevene hjem fra skolen? Hva skjedde da mørebiskopen drev åndeutjaging i Molde?

Les mer.

Husker du sjauerne på kaia?

Nå kan du se bilder av dem i en unik fotoutstilling Molde bymuseum har laget i butikkvinduene i Amtmann Krohgs gate 3. Bildene viser byens fargerike sjauere og transportarbeidere i arbeid. Utstillingen gir et lite blikk tilbake på livet på kaia rundt 1950. Utstillingen På kaia er åpen døgnet rundt, er gratis og blir stående ut januar.

Les mer.

Første nordmann på Nordpolen?

Moldes ukjente polfarer Trygve Berge viser film og forteller fra Nordpolen, Nordvestpassasjen, Svalbard og jorda rundt med Saga Siglar.

Les mer.