800_Molde_folkeskole.jpg
Molde, Folkeskolen er teksten på dette kortet som er utgitt av O. Sættem. Kortet er sendt som julekort i 1912. I forgrunnen ser vi Storelva eller Moldeelva. Brua helt til venstre i bildet går over elva omtrent på samme sted som dagens bru i Øvre veg. Hovedbygget inneholdt klasserom, rom for lærere og administrasjon, tegnesal og rom for metallsløyd samt skolens boksamling. Bygget til venstre inneholdt gymnastikksal med dusjer i kjelleren, toaletter, sløydsal, rom for husstellundervisning og vaktmesterleilighet. Legg merke til skolens inngangsport midt i mot hovedinngangen til hovedbygget. Det første bygget på den ?høgre? skolen ble tatt i bruk i 1925.

Vestlia, Reknes eller Sellanrå skole?

Navnene på skolene i byen ligger fast, og ingen setter spørsmålstegn ved dem i dag. Navnene på Langmyra skole og Sellanrå skole virker helt naturlige for oss, og det er nesten som om de har grodd opp av bakken.

Men slik har det ikke alltid vært. Da byskolen på Syltemarka ble for liten i 1950-årene, ble det diskutert hvor nye skoler skulle ligge og hva de skulle hete. To av dem som engasjerte seg i denne navnediskusjonen var banksjef Anton B. Strande (1872-1966) og byens rådmann Harald Svendsen (1900-1987).

Som svar på et brev fra Strande om navn på skolene, skriver Harald Svendsen 23. desember 1957:
- Jeg er enig med Dem i at skolene så vidt mulig bør få navn etter den bydel de ligger i, og jeg mener derfor prinsipalt at skolen på Langmyra (eller rettere sagt: nedenfor Langmyra) bør kalles for Moldegård skole. Når skolen for den vestlige bydel en gang kommer, bør den hete Reknes skole, idet byen opprinnelig bestod av disse to gårdene. Den gamle skolen burde da kanskje få navnet Gamlebyen skole, i det Syltemarka er en betegnelse som vel i sin tid hadde en viss berettigelse, men som nå neppe lenger har noen aktualitet. Jeg får antagelig ikke noen med meg når det gjelder Gamlebyen, og da ser det ut som Elvebakken skole vil gå av med seieren, uten at vi ennå har drøftet saken i komiteen.

De synes å gå ut fra at det vil bli bare denne ene skolen i Moldelia, men saken er den at vi allerede har begynt å planlegge en ny skole i Lia, d.v.s. for den vestlige del av lia og byen, nemlig på Sellanrå. Å knytte dette noe pretensiøse navnet til skolen for den vestlige bydel er neppe tilrådelig, og jeg mener derfor at Reknes her bør komme på tale.

Når det gjelder Moldelia bemerkes at den i våre dager regnes for å gjelde hele strøket nordenfor byen, ikke bare øst for elven. Det ville derfor ikke være riktig å benevne skolen i øst for Moldelia skole. Jeg kunne derimot tenke meg å kalle den Østlia skole. Jeg tror jeg subsidiært vil gå inn for disse betegnelser såfremt forslagget om Moldegård og Reknes ikke vinner tilslutning.

De tre skoler skulle da få følgende navn: Gamlebyen skole (ev. Elvebakken skole), Østlia skole (ev. Moldegård skole), Vestlia skole (ev. Reknes skole). Hvis det da ikke kommer bedre forslag, hvilket jeg betviler. Så vel skolestyremedlemmer som bystyremedlemmer er i dag for en stor del tilflyttere, som ikke legger noen særlig vekt på å bevare tradisjonelle navn. Hva det blir til med disse navnene på skolene, er derfor ennå på det uvisse, men takk skal de ha fordi De satte meg på dette med Lia.

Det var nedsatt en egen navnekomité med Eva Heramb Aamot som formann. Komiteen fikk inn mange navneforslag. Forslagene til navn på den nye skolen oppe ved Langmyra var mange: Fagertun, Breidablikk, Langmyrskolen, Solbakken skole, Moldelia skole, Moldegård skole og Østlia skole. Navnet Langmyra skole ble vedtatt med klar margin fremfor Moldegård og Østlia da saken var oppe til behandling.

Byskolen på Syltemarka ble bygd i 1904 og var frem til Langmyra skole ble bygget, den eneste i Molde kommune. Skolen lå der parkeringsplassen syd for Molde videregående skole ligger i dag. Forslag til navn på skolen i byen var blant andre Gamleskolen, Gamlebyen skole, Elvebakken skole og Midtbyen skole.

Skolen ble lenge kalt Byskolen for å skille den fra skolene i Bolsøykommune som lå nært byen.

I senere år har denne skolen på folkemunne fått det lite vakre navnet: Lørva.

Lørva var navn på et ungdomslokale i kjelleren på Elvebakken skole i 1970-årene. I senere tid ble det brukt som tilnavn på hele den gamle ærverdige skolen. Navnet har sin bakgrunn i navnet på byens viseklubb som tidvis holdt til i lokalene: Lurvin Prøys.

Bygging av skole på Sellanrå var oppe til behandling i bystyret allerede i desember 1952. Vedtaket gikk ut på at byen skulle ha to skoler og at første utbygging skulle skje på Sellanrå. Slik gikk det ikke. Sellanrå fikk sin skole, men den kom først i gang høsten 1964. Skolen ligger på Sellanrå, bruk nummer 94 under Reknes gård, som ble utskilt og kjøpt av Johan Ottesen 24.4.1918. Ottesen var en beundrer av forfatteren Knut Hamsun, og det kan være bakgrunnen for at han kalte eiendommen Sellanrå. Navnet Sellanrå er hentet fra Knut Hamsuns bok Markens grøde, som kom ut i 1917. Boken førte til at Hamsun fikk Nobelprisen i 1920.

På tross av vedtaket i bystyret i 1952 ble skolen ved Langmyra bygd først. Den ble tatt i bruk høsten 1957.

Kilder:

  • Bolsøyboka bind 2.
  • Brev fra Harald Svendsen til Anton B. Strande.
  • Molde bys historie bind 2, 3 og 4.

Del

Arkiv: artikler

Kvalfangst

Berit Drejer, Bjørn Ringstad, Per Arnt Harnes, Ole Mindor Myklebust og Ottar Befring forteller.

Les mer.

Det spøker i Molde og Romsdal

Hvem er det som går igjen i Superbgården hvor Molde bymuseums fortellerkvelder blir arrangert? Hvorfor ble læreren livredd og sendte elevene hjem fra skolen? Hva skjedde da mørebiskopen drev åndeutjaging i Molde?

Les mer.

Husker du sjauerne på kaia?

Nå kan du se bilder av dem i en unik fotoutstilling Molde bymuseum har laget i butikkvinduene i Amtmann Krohgs gate 3. Bildene viser byens fargerike sjauere og transportarbeidere i arbeid. Utstillingen gir et lite blikk tilbake på livet på kaia rundt 1950. Utstillingen På kaia er åpen døgnet rundt, er gratis og blir stående ut januar.

Les mer.

Første nordmann på Nordpolen?

Moldes ukjente polfarer Trygve Berge viser film og forteller fra Nordpolen, Nordvestpassasjen, Svalbard og jorda rundt med Saga Siglar.

Les mer.