Stadionfondet

Stiftelsen Molde Stadion skal hvert år dele ut midler av overskuddet fra drift av Molde Stadion. Tilskudd gis i første rekke til enkeltpersoner, ideelle organisasjoner, institusjoner eller sammenslutninger som har kultur som hovedaktivitet. Tilskudd kan også gis til prosjekter i regi av andre enn disse når prosjektet ivaretar det allmenne kulturlivets interesser. Mottakere av tilskudd må ha hovedbase i Molde kommune. Midlene skal komme det allmenne kulturlivet i Molde kommune til gode. Det kan gis tilskudd til anlegg og utstyr, men også til drift av prosjekter for en tidsavgrenset periode. Det tas først og fremst sikte på å gi midler til tiltak som ivaretar brede interesser, herunder utprøving av nye tiltak eller samarbeidsprosjekter på kulturområdet.

Del

Arkiv: molde byleksikon

Kvalfangst

Berit Drejer, Bjørn Ringstad, Per Arnt Harnes, Ole Mindor Myklebust og Ottar Befring forteller.

Les mer.

Det spøker i Molde og Romsdal

Hvem er det som går igjen i Superbgården hvor Molde bymuseums fortellerkvelder blir arrangert? Hvorfor ble læreren livredd og sendte elevene hjem fra skolen? Hva skjedde da mørebiskopen drev åndeutjaging i Molde?

Les mer.

Husker du sjauerne på kaia?

Nå kan du se bilder av dem i en unik fotoutstilling Molde bymuseum har laget i butikkvinduene i Amtmann Krohgs gate 3. Bildene viser byens fargerike sjauere og transportarbeidere i arbeid. Utstillingen gir et lite blikk tilbake på livet på kaia rundt 1950. Utstillingen På kaia er åpen døgnet rundt, er gratis og blir stående ut januar.

Les mer.

Første nordmann på Nordpolen?

Moldes ukjente polfarer Trygve Berge viser film og forteller fra Nordpolen, Nordvestpassasjen, Svalbard og jorda rundt med Saga Siglar.

Les mer.