Russeaviser_Aalesund_1925_Aa_r_s01-1.jpg
Den første rødrussavisa i Ålesund kom ut i 1925.

Russeaviser i Møre og Romsdal

Kristiansund ser ut til å være først ute med russeavis i fylket.

Av: Lasse Vike

Den faste tittelen Rus(s)-posten ble benyttet i mange år. Første utgivelse var i 1922 (8 sider, pris 25 øre, lite format) etter initiativ av Leif Jordal. Deretter årlige utgivelser, unntatt noen av krigsårene. De første årene ble avisa trykket i Hj. Barmans trykkeri, og seinere (1927) i John Johnsens trykkeri og (1931) Sverdrups trykkeri.

Kristiansund ser ut til å ha sin første rene blårussavis Blå mix i 1962. Dette er en fast tittel som seinere er blitt benyttet i mange år.

Ålesund hadde sin første røde russeavis i 1925 (8 sider, pris 25 øre, stort format). Bare litt rødt trykk på forsida og 2-3 sider til, resten trykket i svart. De bruker den faste tittelen Russeavisen de første årene, mens det i 1952 er blitt til Russeavisa. I mange år ble avisa trykt i Sunnmørsposten.

1975-utgaven i Ålesund er ei jubileumsavis (50 år, men bare 38 utgaver, bla. fordi man flere år ikke fikk lov til å gi ut avis). I 1975-utgaven går man på en fortreffelig måte gjennom russeavisas historie, hvor man finner erindringer fra Marius Strømsheim, russeavisas første redaktør (1925) og intervju med Georg Garshol som var russepresident samme år. Her serveres interessant informasjon om hvordan det var å lage russeavis på den tida, samt historier fra blant annet russetur til Molde. Her fortelles det også at guttenes norsklærer på gymnaset Kristian Langlo, faktisk skrev en forklarende artikkel i denne avisa om ordet russ. Dette er vel en av de få gangene hvor en lærer har bidratt direkte i russeavisa. Noe av hensikten med å lage russeavis var å tjene penger, og det greide man.

Ålesund som i motsetning til Molde hadde eget handelsgymnas, var tidlig ute med rene blårussaviser. I Nasjonalbibliotekets (NB) arkiver finner vi Blåpapiret både i 1955, 1956 og 1958, mens den første antageligvis kom i 1954. Også her beholdes den faste tittelen i mange år.

Den første rødrussavisa i Volda ser ut til å ha kommet ut i 1928. Volda har også noen få eksemplarer av rødrussaviser i NBs samling i den aktuelle perioden (1930-tallet). Her har det vært varierende titler gjennom årene.

Fylkets første blårussavis ser ut til å komme fra Volda. Den kom i 1947, het Blaa-Russ og var på 12 sider i stort format. Bare for- og bakside er trykket i helblått, resten svart. Også her har det vært varierende titler gjennom årene. NB har noen aviser fra 1949 og utover på 1950-tallet i sine arkiver.

Etterhvert kom det flere gymnas (videregående skoler) rundt om i hele fylket, som også har gitt ut russeaviser. Men dette ble et litt for stort materiale, så det har vi ikke gått nærmere inn på. Vi tror likevel at avisene fra de skolene som vi har sett på, tilsammen er ganske representativt for den generelle utviklingen av russeavisene.

Del

Arkiv: samlinger

Kvalfangst

Berit Drejer, Bjørn Ringstad, Per Arnt Harnes, Ole Mindor Myklebust og Ottar Befring forteller.

Les mer.

Det spøker i Molde og Romsdal

Hvem er det som går igjen i Superbgården hvor Molde bymuseums fortellerkvelder blir arrangert? Hvorfor ble læreren livredd og sendte elevene hjem fra skolen? Hva skjedde da mørebiskopen drev åndeutjaging i Molde?

Les mer.

Husker du sjauerne på kaia?

Nå kan du se bilder av dem i en unik fotoutstilling Molde bymuseum har laget i butikkvinduene i Amtmann Krohgs gate 3. Bildene viser byens fargerike sjauere og transportarbeidere i arbeid. Utstillingen gir et lite blikk tilbake på livet på kaia rundt 1950. Utstillingen På kaia er åpen døgnet rundt, er gratis og blir stående ut januar.

Les mer.

Første nordmann på Nordpolen?

Moldes ukjente polfarer Trygve Berge viser film og forteller fra Nordpolen, Nordvestpassasjen, Svalbard og jorda rundt med Saga Siglar.

Les mer.