Russeaviser_Molde_1933_M_r_s01.jpg

1933, RUSS(K)EAVISA

Gymnasiastene visste lite om det å lage avis. Byens trykkerier hjalp til på flere måter. Forsida på russeavisen i 1933 er et linosnitt som sannsynligvis er skåret av boktrykker Mindor Bolsø. Mindor Bolsø, Bok og aksidenstrykkeri ble startet i 1913 av Mindor Bolsø.

Russeavisene utvikler seg

Russeavisene har utviklet seg i takt med samfunnet og de vanlige avisene.

Av: Lasse Vike

På 1920 og 1930-tallet var det relativt snille greier, noe som kanskje skyldes at russeavisene var strengt sensurert av rektor. Litt samfunnsironi, kanskje inspirert av de norske vittighetsbladene som fremdeles hadde noe av sin storhetstid. Russestoffet bestod stort sett av russeviser og vitser samt intervju med russeformannen. Men først og fremst var det annonser, noe som var helt avgjørende for å kunne få gitt ut russeavis.

I 1934 kom navneliste over alle russ for første gang. Forøvrig var det på 1930-tallet en del virkelig flotte forsider, små kunstverk gjerne skåret i linosnitt av profesjonelle folk som gjerne jobbet i, eller for de ulike trykkeriene.

Så i 1939 var dramatikken kommet også til russeavisa i Molde. Et krigsoppslag på førstesida, og på side 3 en meget reflektert artikkel om den alvorlige situasjonen i Europa.

Etter krigen utviklet oppslagene seg videre utover på 1940 og 1950-tallet, i en slags blanding av skandaler og politisk ironi, noe forsida i 1949 er et godt eksempel på.

I 1955 kom navneliste med bilde over alle russ for første gang.

I 1968 kom tabloidformatet tilbake, uten at dette betød noe særlig for innholdet. I hele denne tiden var også lærerne godt stoff, enten i form av karakteristiske sitater eller som hovedpersoner i mer eller mindre skandaløse oppslag, selvfølgelig helt uten rot i virkeligheten.

Etter et opphold på 1970-tallet (1972-76) kom russeavisene tilbake i 1977, nå med todelte aviser, flere sider og flere farger. Layouten forandret seg også til en mer tidstypisk, med større variasjon i bildebruk og illustrasjoner.

I 1981 kom det egne aviser fra andre skoler (Granlia) for første gang. Etter 1986 går utviklingen av innholdet mer bort fra det utadvendte og samfunnsironiske og over til det mer interne om russen og russefeiringa. Denne forandringen har holdt seg og delvis utviklet seg videre fram til i dag.

Del

Arkiv: samlinger

Kvalfangst

Berit Drejer, Bjørn Ringstad, Per Arnt Harnes, Ole Mindor Myklebust og Ottar Befring forteller.

Les mer.

Det spøker i Molde og Romsdal

Hvem er det som går igjen i Superbgården hvor Molde bymuseums fortellerkvelder blir arrangert? Hvorfor ble læreren livredd og sendte elevene hjem fra skolen? Hva skjedde da mørebiskopen drev åndeutjaging i Molde?

Les mer.

Husker du sjauerne på kaia?

Nå kan du se bilder av dem i en unik fotoutstilling Molde bymuseum har laget i butikkvinduene i Amtmann Krohgs gate 3. Bildene viser byens fargerike sjauere og transportarbeidere i arbeid. Utstillingen gir et lite blikk tilbake på livet på kaia rundt 1950. Utstillingen På kaia er åpen døgnet rundt, er gratis og blir stående ut januar.

Les mer.

Første nordmann på Nordpolen?

Moldes ukjente polfarer Trygve Berge viser film og forteller fra Nordpolen, Nordvestpassasjen, Svalbard og jorda rundt med Saga Siglar.

Les mer.