924_Telefonkataloger.jpg
Telefonkatalogen 1993. Sogn og Fjordane, Møre og Romsdal. Telekatalog AS, Oslo. 1993. Flere pagineringer. Hvite og gule sider. 950 sider, 344 sider. Heftet. Opplag 220 000. Fra 1993 måtte alle slå retningsnummeret (8-sifrede nummer) for å ringe i Norge. For Molde var dette nummeret 712. Nummersystemet ble innført etter geografisk oppdeling. For Molde var datoen 9. september og omleggingen skjedde kl 16 00.

Telefonkataloger for Molde og Romsdal - en illustrert bibliografi

Telefonkatalogen som historisk kilde

Telefonkatalogen er en lite påaktet, men viktig og meget omfattende historisk kilde. Katalogene kan gi verdifulle opplysninger om bosted og adresser, navn og hvem som har oppholdt seg på samme adresse i perioder. Den kan gi opplysninger om yrker og den forteller noe om hvordan den enkelte abonnent presenterer seg. Katalogen kan fortelle om næring og næringsliv firmanavn og endringer i navn og adresser.

Ikke registrert i BIBSYS

Telefonkatalogen er gjennom tidene Norges største bokutgivelse både i tid og volum. Dette er bøker og opplysninger som hele befolkningen har et forhold til og er aktive brukere av. Allikevel er telefonkatalogen ikke systematisk registrert i biblioteksbasen i Nasjonalbilbioteket.

I Norge gjelder Lov om avleveringsplikt for allment tilgjengelige dokumenter. I følge denne loven skal det avleveres sju eksemplarer av papirdokumenter som bøker til Nasjonalbiblioteket, avdeling Rana. I Rana blir det foretar en enkel hurtigregistrering av materialet. Dette blir søkbart i databasen BIBSYS innen kort tid etter mottak. Slik er det ikke med landets suverent størst bokutgivelse. Telefonkatalogen blir avlevert, men blir ikke registrert og er dermed ikke søkbar. Det er bakgrunnen for at Molde bymuseum lager bibliografien over telefonkataloger for Molde og Romsdalen. Ola Gjendem har laget en bibliografisk oversikt tidligere. Den finnes i "Romsdal svart på kvitt: en bibliografi". Boka kom ut i 1979. Nå er det på tide å ajourføre dette arbeidet

Molde og Omegns Aktietelefonsamlag

Molde og Omegns Aktietelefonsamlag ble stiftet 14. mars 1892. Selskapet fikk konsesjon for drift i Molde og mellom Molde og Bud. Konsesjonen ble utvidet i1893 til å gjelde mellom Molde og Nes i Kleive. I 1895 fikk Molde tilknytning til Batnfjorden og Eide telefonselskap for drift mellom herredene Øre og Bolsø. Telegrafverket innløste i 1910 Molde og Omegns Aktietelefonsamlag for kr 10.025,-. Anlegget hadde da 169 apparater.

I 1906 publiserte Molde og Omegns Aktietelefonsamlag sin abonnentliste på et ark beregnet til oppslag på vegg. Tittelen var " Fortegnelse over Talestationer og Abonnenter paa Molde og Omegns Telefonsamlags Linjer "

Telefonkataloger i Norge

Norges første telefonkatalog, eller fortegnelse over abonnenter, kom ut som én side i Morgenbladet 20. november 1880. Denne fortegnelsen over abonnenter inneholdt 169 oppføringer. I 2006 er tallet på oppføringer langt over to millioner.

I 1882 kom landets første telefonkatalog i bokform. Den ble utgitt av International Bell Telephone Co. som drev telefonanlegget i Christiania.

I 1896 og frem til 1912 kom Rikstelefonkatalogen ut som én bok i to deler. Første del inneholdt abonnenter i Christiania og del to inneholdt abonnenter som var tilknyttet de øvrige telefonanlegg.

I 1915 kom Rikstelefonkatalogen ut i tre bind: Del 1: Christiania og omegn, Del 2: Utenfor Christiania til og med Lofoten og Vesterålen og Del 3: De nordligste amter.

I 1920-årene utviklet telefonkatalogene seg i takt med økende antall abonnenter. I juli 1922 kom Telefonkatalogen ut i 5 bind: Del 1 - Christiania og omegn, Del 2 - Østfoldske og Oplandenes kretser, Del 3 - Drammen og Arendals kretser, Del 4 - Stavanger, Bergen og Romsdals kretser og Del 5 - Trondheim, Nordland, Tromsø og Finnmarks kretser.

Til og med 1995 inneholdt Telefonkatalogen en abonnentliste med alle abonnenter, både private og offentlige, trykt på hvitt papir. I 1996 innførte Telenor begrepet Rosa Sider i Telefonkatalogen. Samme år kom Telefonkatalogene på CD-ROM, og Telefonkatalogen Online ble lansert.

Telefonkatalogen på Internett ble satt i gang i 2000, og den ble meget godt mottatt. I 2001 kom Telefonkatalogen som SMS tjeneste. I desember samme år ble Telefonkatalogen.no og Gulesider.no slått sammen til én tjeneste.

I september 2003 kjøpte Findexa 1880 Nummeropplysning. Dette gjorde Telefonkatalogen tilgjengelig i enda en ny kanal. Merkevaren 1880 Telefonkatalogen ble tatt i bruk fra januar 2004.

Findexa er et av Norges største selskaper innen media- og informasjonsvirksomhet. Selskapet var Telenors heleide datterselskap frem til i november 2001 da det ble solgt til Texas Pacific Group. Etter salget er Findexa Telenors offisielle katalogutgiver, og oppfyller Telenors forpliktelser til å utgi Telefonkatalogen i papirutgave. Findexa kjøper opplysninger om telefonabonnenter fra tilnærmet alle teleoperatører i Norge.

Kilder:

Del

Arkiv: samlinger

Kvalfangst

Berit Drejer, Bjørn Ringstad, Per Arnt Harnes, Ole Mindor Myklebust og Ottar Befring forteller.

Les mer.

Det spøker i Molde og Romsdal

Hvem er det som går igjen i Superbgården hvor Molde bymuseums fortellerkvelder blir arrangert? Hvorfor ble læreren livredd og sendte elevene hjem fra skolen? Hva skjedde da mørebiskopen drev åndeutjaging i Molde?

Les mer.

Husker du sjauerne på kaia?

Nå kan du se bilder av dem i en unik fotoutstilling Molde bymuseum har laget i butikkvinduene i Amtmann Krohgs gate 3. Bildene viser byens fargerike sjauere og transportarbeidere i arbeid. Utstillingen gir et lite blikk tilbake på livet på kaia rundt 1950. Utstillingen På kaia er åpen døgnet rundt, er gratis og blir stående ut januar.

Les mer.

Første nordmann på Nordpolen?

Moldes ukjente polfarer Trygve Berge viser film og forteller fra Nordpolen, Nordvestpassasjen, Svalbard og jorda rundt med Saga Siglar.

Les mer.